Hemligheten med Vivation och Dynamisk Mindfulness / Heartfulness
är att resultaten kommer ganska omgående efter utövning och tillämpning.

Precis som med allting annat: Övning gör mästare!

Skillnaden som gör skillnad

Dynamisk Mindfulness - Vivation är en lärandeprocess tillsammans med Ina Lervik och i förlängningen ett sätt att få tillgång till mer energi, flöde, glädje och tacksamhet i livet Endast en autentisk lärare som lever och andas sin kunskap varje dag kan göra snabba och äkta genombrott med sina elever. Ina Lervik är en av dessa lärare. Tacksam, Lisa Öhrlund

Lisa Öhrlund, KBT-terapeut


Det var helt fantastiskt att dessa andningsövningar fick min kropp att släppa massor av gamla blockeringar och minnen som jag inte behöver gå och bära på.

Birgitta Hahne, Redovisningskonsult - Göteborg


Påtagligt inre lugn

Vivation processen hjälper mig att behålla mitt inre lugn på ett mycket enkelt och effektivt sätt. Nu när jag lärt mig metoden, så kan jag använda den var jag än är rent fysiskt. Den ger mig fantastiska resultat i form av ett påtagligt inre lugn. Jag använder vivation i olika situationer som en slags regulator för min inre stillhet. Det finns bara ett sätt att på djupet förstå kraften i Vivation och det är genom en egen upplevelse, lycka till.

Göran Broodh, VD Valuerize AB - Stockholm


Vivation är ett genialt enkelt och livsbejakande sätt att hantera livets utmaningar!

Kari Jantzen, Fotograf - Göteborg


Ett viktigt och välgörande redskap

Vivation-kursen var mycket givande. Inas professionella och vänliga sätt att leda kursen skapade en väldigt inbjudande och trygg atmosfär. Cirkulär-andningen blev och är fortfarande för mig ett viktigt och välgörande redskap som jag ofta praktiserar för att stanna kvar i närvaro när livet rusar på.

Berete Rubin, VD Reconcile - Göteborg


Att ‘viva’ kan vara din massage, från insidan. -Sköljer ditt hjärta. -Inte snabbt som blixten, men med tålmodiga andhämtningar ur närvaro.

Maria Olsson, Kurator och yogini - Göteborg


Vivation ger glädje!

Under de perioder jag praktiserar vivation regelbundet upplever jag hur rikt livet är, hur fullt i sig själv det är. Men även då jag i stunden drabbas utav motstånd ger vivation mig möjligheten att välja frigörelse istället för stagnation. Helt kort: Vivation ger mig glädje! Inas förmåga att kärleksfullt leda oss i vivation är fantastisk!!!

Jessica Söderberg, i rehabiliteringsprocess - Göteborg