Kontakt

Ina Lervik är (Associated Vivation Professional) AVP-Director och administratör för Vivation i Skandinavien. Hon mötte Jim Leonard första gången i 1990 och har sedan dess organiserat flertalet seminarier med honom här i Sverige. Under dessa år har Dynamisk Mindfulness med Vivation flitigt införlivats och använts som en viktig ingrediens i livets alla möten och för att vara i ”Flow”.

  • Ina Lervik / Life Unlimited
  • Föreläsare – socionom med KBT inriktning
  • Meditation och närvaro
  • Personlig lederskaps utveckling
  • Associated Vivation Professionals
  • Göteborg, Sverige
  • +46 766 26 50 50
  • info@vivation.se

Ina Lervik / Life Unlimited, har många års erfarenhet av att leda människor in i goda livs- sammanhang genom seminarier både i Sverige och utomlands. Med ödmjukhet och lyhördhet vägleds du att öppna dig, för att ärligt och enkelt få tillgång till alla dina inneboende resurser och kreativa förmågor.

För en generös livsstil och ett effektivt stöd kommer Ina Lervik / Life Unlimited gärna till er!