Jim

Jim Leonard

Jag har den äran att få presentera grundaren av Vivation: Jim Leonard!

Från det att han i 1979 bildade Vivation har han lärt ut denna unika färdighet och konst till många tusentals människor i över 22 länder. Han grundade också organisationen Associated Vivation Professionals, ett viktigt internationellt forum och en organisation för Vivation utövare och lärare, (Vivation Professionals). Med stor hängivenhet, humor och ödmjukhet och med en träffsäker skärpa vigde han sitt liv åt att nyansera och hela tiden vidareutveckla och förfina processerna i Vivation, förmågan att glädjas över livet så som det är.

Efter en längre tids cancersjukdom avled Jim och gick vidare september 2008. Även genom sjukdomstiden kunde han underlätta livet genom Vivation, dels för smärtlindring och för att alltid med acceptans kunna se ljust på tillvaron och bibehålla sin enorma tacksamhet för livet.

Förutom att vara en genuin lärare och mentor var Jim en av mina allra närmsta vänner och det är därför med stor glädje och entusiasm att jag nu själv gärna med guldförgyllda vingar bär Vivation vidare och önskar delge er allt gott jag själv fått lov att lära mig och uppleva.

Läs gärna några av Jims artiklar eller hans böcker varav: ”Vivation The Science of enjoying all of your life,” även varit en storsäljare och är översatt till ett dussin språk.

I stor hängivenhet till Vivaton och till Jim: -Tusen tack för Vivation! Ina Lervik / Life Unlimited

Välkommen att ta del av mer information om Vivation: Böcker om Vivation