Vivation Seminarier

Det bästa och mest populära sättet att lära Vivation, ”The Skill of Happiness” är genom; ”De sju grundläggande lektionerna i Vivation”. Bara på några få dagar, gärna under ett veckoslut får du möjligheten att ta emot allt du behöver lära dig för att du sedan helt på egen hand och helt oberoende av andra ska kunna använda dig av denna unika färdighet och konst när helst du så önskar, i ditt liv!

Du erbjuds unika verktyg för att kunna uppleva bestående glädje i din tillvaro och för att permanent kunna lösa upp vilken som helst sorts negativ känsloförnimmelse eller livsupplevelse som du hittils kunnat störa dig på. Varje lektion tar ungefär två timmar och är indelade i en timmas genomgång och därefter en timmas praktisk utövning med guidad Vivation session. Det hela är pedagogiskt upplagd så att det ena bygger på det andra och resulterar i att du får en genuin upplevelse och förståelse för hur just du på allra bästa sätt skall få användning för Vivation i ditt liv.

IMG_0323

Individuell konsultation

Om du är mycket upptagen i din vardag erbjuds du individuell/privat konsultation med ”The Seven Basic Lessons in Vivation” så att du får optimalt med fokus på hur du skall kunna påverka din livssituation i en för dig meningsfull och positiv riktning. Du lär dig hur du på ett lustfyllt vis permanent mer och mer löser upp dina egna undertryckta negativa känsloförnimmelser av stress och smärta, vilket ökar din varandeglädje och förnöjsamhet mångfalldigt. -Detta, samt dina förmågor att kommunicera och delta mer öppet, ärligt och medkännande i alla dina livssammanhang.

För prisinformation kontakta Ina Lervik / Life Unlimited

För par-relationen

”The Seven Basic Lessons in Vivation” är ett mycket välgörande erbjudande till par, att tillsammans få ge er denna gåva som Vivation är, oavsett vart i livsprocessen ni befinner er. Ni kommer kunna öka er acceptans, er lyhördhet och intimitet och ni kommer kunna fördjupa en ärligare och ännu mer villkorslös kärlek till varandra.

För prisinformation kontakta Ina Lervik / Life Unlimited

Ledarskapsutveckling och kompetenshöjning

Även för företagare som tillsammans önskar höja er produktivitet och livskompetens ges de varmaste rekomendationer för konsultation och workshops med ”The Seven Basic Lessons in Vivation”.

Kostnad: Pris enligt överenskommelse med Lervik / Life Unlimited

Öppna seminarier

Om du är intresserad av att delta i kommande Vivation evenemang i Göteborg är du varmt välkommen att höra av dig till Ina Lervik / Life Unlimited. Med jämna mellanrum hålls öppna seminarier i  Göteborg.

Vi som lär ut Vivation reser gärna till er eller så kommer ni till oss, vilket som gagnar er allra bäst. Vår ledstjärna är att vara tillmöteskommande med en hög flexibilitet och att alltid göra vårt yttersta för att erbjuda er Vivation / Dynamisk Mindfulness på bästa optimala vis, praktiskt genomförbart och kostnadseffektivt.