Jim Leonard

Med Stor vördnad - några ord om Vivations grundare


Jim härstammade från USA. Från det att han bildade Vivation i 1979 lärde han ut denna enastående metod till flera hundra tusentals människor i över 22 länder. Han grundade bland annat “Associated Vivation Professionals” ett viktigt internationellt forum för Vivation utövare och dess utbildare, (Vivation Professionals). Med stor hängivenhet, humor och passion och med en träffsäker skärpa vigde han sitt liv åt att hela tiden vidareutveckla, nyansera och förfina processerna i Vivation; “Förmågan att glädjas över livet där du är”.

Efter längre tids sjukdom avled Jim och gick vidare i september 2008. Även genom sin sjukdom kunde han underlätta livet genom Vivation, dels för smärtlindring och för att se ljust på tillvaron och bibehålla sin enorma tacksamhet för livet. En kär vän, mentor och lärare, Jim finns alltid med mig när jag själv undervisar i Vivation.


I hängivenhet till Jim: Tusen tack för Vivation.