Gör Vivation till en del av ditt liv

Lär dig Vivation

Vivation, ”Lyckans konst” lär du dig bäst genom; The Seven Basic Lessons, ”De sju grundläggande lektionerna i Vivation”. Under några få dagar, gärna ett veckoslut tar du emot allt du behöver för att sedan helt på egen hand kunna använda dig av denna unika metod när helst du önskar, i din vardag.

Du lär dig hur du löser upp och integrerar känsloförnimmelser som du hittills kunnat störa dig på. Varje lektion tar ungefär två timmar och är indelad i en timmes genomgång och ca 45-60 minuters guidad Vivationsession. Det ena bygger på det andra i en pedagogisk och väl tillrättalagd ordning för dig. Du får en genuin upplevelse och förståelse för hur just du på allra bästa sätt får nytta av och använder dig av Vivation.

Inas ledstjärna är att erbjuda Dynamisk Mindfullness genom Vivation på ett så praktiskt och kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Därför reser hon gärna till er, om ni själva inte har möjlighet att komma till henne.

Ledarskapsutveckling genom individuell konsultation

Du erbjuds ”The Seven Basic Lessons in Vivation” så att du får optimalt med fokus på dig och dina livsprocesser och hur du påverkar och gör djupgående förändringar i en meningsfull och positiv riktning. Du lär dig hur du permanent löser upp dina egna undertryckta negativa känsloförnimmelser av mental stress, spänningar och smärta, vilket ökar din kapacitet, din beslutsamhet, och din effektivitet mångfaldigt.


Vivation för parrelationen

”The Seven Basic Lessons in Vivation” är ett mycket välgörande erbjudande till er som lever i en parrelation, att tillsammans få ge er denna gåva som Vivation är, oavsett vart i livsprocessen ni befinner er. Ni kommer kunna öka er acceptans, er lyhördhet och intimitet och ni kommer kunna fördjupa en ärligare och ännu mer villkorslös kärlek till varandra.


Kompetenshöjning för företagare och entreprenörer

Önskar ni höja er produktivitet och livskompetens och samtidigt satsa på gemenskap och känsla av sammanhang ges de varmaste rekommendationer att lära er Vivation genom workshops till er arbetsgrupp och ledningsgrupp med ”The Seven Basic Lessons in Vivation”.


Öppna helg-seminarier

Välkomna att delta i kommande Vivation evenemang i Göteborg eller hör gärna av er om ni önskar få till stånd workshops på er ort.

Dynamisk Mindfulness - Heartfulness för er optimala välvaro.