Den paradoxala förmågan att glädjas över livet

Vart du än befinner dig

Du är så väl förunnad denna unika gåva till dig själv

Vivation; “The Skill of Happiness” är en enastående och unik metod för att leda dig själv in i medveten närvaro här och nu. Genom Dynamisk Mindfulness bejakar du dina känslor och kroppsförnimmelser så att du skonsamt och på djupet integrerar allt som du hittills kunnat känna dig missnöjd över, in i din totala livsupplevelse av livsnjutning och förnöjsamhet.
Din cirkulära andning är din motor som i kombination med din djupa avslappning och sinnesnärvaro i kroppen öppnar upp för dina möjligheter till ökad acceptans och viljan att få nytta av alla dina resurser, så att du lever optimalt.

  • Du slappnar av mer och andas fritt.
  • Du upptäcker ständigt nya perspektiv.
  • Du släpper taget över rädslor och beroenden.
  • Du bejakar din spontanitet och kreativitet.
  • Din ökar din medkänsla.

När du bejakar och lägger märke till vad som händer i din kropp löser du upp spänningar och blockeringar i ditt energisystem och öppnar upp för ditt kreativa livsflöde.

Din självinsikt ökar och du lär känna dig själv ännu bättre.

Två grundkomponenter för ett gott och lyckligt liv är dels att du uppskattar och känner tacksamhet över vad du har och dels att du uppnår dina mål.
Om du inte uppskattar vad du redan har kommer du aldrig att bli nöjd oavsett vad du får.


Förmågan att vara i lycka och glädje är förhållningssätt som du genomgående och fortlöpande ständigt förhåller dig till. När du tillåter dig själv att slappna av fullt och helt släpper du taget om dina olika fast hållanden till vanor och mönstren som inte längre fyller någon funktion.

Med Vivation förnyar du dina krafter, du finner ro med oro och du får sinnesfrid.
Samtidigt släpper du taget om stress och får smärtlindring i din kropp.

Du uppnår positiva och bestående förändringar. Sann perfektion finns verkligen bara här och nu.

Vivation hjälper dig att öppet och ärligt komma åt och bemöta alla dina känsloförnimmelser. Vad helst som står emellan dig och det att bara vara i glädje och vardaglig förnöjsamhet.
Genom dina kroppsförnimmelser får du oavbrutet tillgång till och lär dig hur du enkelt försonas med de delar av dig själv som du hittills kan ha använt din energi på att hålla dig ifrån. Dina emotionella spänningar och blockeringar löses upp.

Ju bättre du mår, ju mer glädje och kraft sprider du i din omgivning.

När du ger din kropp tillåtelse att slappna av och du erkänner dina känslor med syfte att göra fred med dig själv får du ökad frihet, mer integritet och ny handlingskraft.
Ina Rouseff Lervik

Föreläsare - Socionom med KBT inriktning

Meditation och närvaro

Personlig ledarskapsutveckling

Associated Vivation Professionals

Göteborg, Sverige

Klicka här för att ta kontakt!