Vivation Skandinavien

Vivation är en mycket kraftfull och effektiv metod för att lösa upp känslomässiga spänningar
och blockeringar så att du ökar dina tillgångar till alla delar av dig själv!

Utveckla färdigheten att integrera alla känslor och livsupplevelser in i tacksamhet,
välbefinnande och enthusiasm här och nu.

Transformera rädslor till mod; mod till passion och passion till handlingskraft
så att du kan skapa det liv du önskar leva!

Du är unik! Ditt kroppsspråk och dina känslor talar alltid sanning.
Just därför fungerar Vivation så bra.

Testa Vivation!

- Förmågan att glädjas över livet som det är!Ina Lervik Holstein
Life Unlimited
AVP-Director Skandinavien
Associated Vivation Professionals
Tfn: +46(766 26 50 50)
E-mail: info@vivation.se
Copyright © 1997-2015 Vivation International. All rights reserved.